ایران معاصر

نگاه و توضیح سوم در خصوص جایگاه جوانان این است‌ که لزومی ندارد منتظر دستیابی به مناصب باشند. در همین شرایطی که قرار دارند و بر اساس اختیاراتی که اکنون دارند وارد فضا و بستر اقتصادی شوند مثلا موضوع کارآفرینی موردی است‌که نیازی به منصب و مقام و ثروت ندارد
دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها