ایران معاصر

کودتای ۱۸ تیر ۱۳۵۹ معروف به نوژه بزرگترین و دامنه دارترین تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به شمار می رود. کودتا چیان که از پایگاه مردمی نظام آگاه بودند، طبق اعترافات صریح خود حاضر بودند برای رسیدن به قدرت حتی ۱۰ میلیون نفر را به قتل برسانند. ..

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها